Машина за опаковане на гранули

Машина за опаковане на гранули

Обхват на приложение, обхват на прилагане:

Тази машина е широко въведена в химическата, селскостопанската, хранителната (зърнени култури, семена) и други индустрии.

Описание на продукта:

Тази автоматична опаковъчна машина е нов тип оборудване за опаковане, предназначено да опакова гранулиран материал в тежка торба и може да изпълнява функциите на автоматично дозиране, подаване на торби, пълнене, запечатване, транспортиране на торби и др., а също така може да работи с различно оборудване да реализира автоматичен (без човешка намеса) процес на опаковане в големи контейнери.