Приложение

Приложение

Цветните сортери TAIHO се използват широко в различни индустрии:

 

селско стопанство

Cелско стопанство

 

производство на семена

Производство на семена

 

хранително-вкусовата промишленост

Хранително-вкусовата промишленост

 

Преработваща промишленост

Преработваща промишленост

 

Рециклиране

Рециклиране

 

отглеждане на зеленчуци

Отглеждане на зеленчуци

 

рудна индустрия

Рудна индустрия