Климатик

Климатик

  • Климатичните модули осигуряват ясно по-добро ниво на влажност и температура в уредите.
  • Температурата и влажността в помещението за ферментация се регулират автоматично чрез сензора на климатика.
  • Дистанционното управление може да се инсталира отделно от климатика
  • Тегло на монтажа – 50 кг, 60…95% относителна влажност, температура + 20… + 50°C, капацитет 10 m3/час.